0

Polityka Prywatności

Szanowni Klienci.
Od dnia 25 maja 2018 roku zaczynają obowiązywać nowe standardy ochrony danych osobowych. Standardy te wprowadza unijne Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, nazywane w skrócie RODO. Z uwagi na fakt, iż w naszym systemie informatycznym znajdują się Państwa dane potrzebne do realizacji zamówień przedstawiamy informacje o tym, w jakim celu i w jaki sposób je przetwarzamy oraz jakie mają Państwo w związku z tym prawa.

Kto jest administratorem Państwa danych?
Administratorem Państwa danych jest Firma KUBUŚ Adam Grzelka z siedzibą w Rybnik ul. Kościelna 13, która realizuje Państwa zlecenia.

W jakim celu przetwarzamy Państwa dane?
Dane przetwarzane będą w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy sprzedaży tj. zawarcie i finalizacja zamówienia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, kontrola płatności, wystawianie odpowiedniego dokumentu sprzedaży, przygotowanie przesyłki, wysyłanie, ewentualne rozpatrywanie reklamacji.

Jakie dane przetwarzamy w celu realizacji zamówienia?

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez … KUBUŚ Adam Grzelka ul. Kościelna 13, 44-200 Rybnik NIP: 642-282-92-96 w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80–280, KRS: 0000227278. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane?
Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność do wykonania umowy sprzedaży na Państwa rzecz.

Kto jest odbiorcą Państwa danych?
Odbiorcami Państwa danych czyli podmiotami, którym będziemy mogli przekazać Państwa dane zgodnie z obowiązującym prawem są: InPost - firma realizująca dostawy naszych produktów, podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie (np. biuro rachunkowe) oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądy lub organy ścigania – oczywiście wyłącznie w przypadku, gdy wystąpią z żądaniem przekazania im danych w oparciu o stosowną podstawę prawną).

Jak długo przechowujemy dane?
Państwa dane będziemy przechowywali do chwili deklaracji z Państwa strony o rezygnacji ze współpracy z nami, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymuszą dłuższy termin.

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z danymi, które przetwarzamy?
Mają Państwo prawo m.in. do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo do zgłoszenia sprzeciwu w przewidzianych w prawie sytuacjach. Kontakt: biuro@kubus.rybnik.pl.


Kontakt ze sklepem